De algemene voorwaarden van SYS Platform zijn kort, duidelijk en overzichtelijk. Wel zo makkelijk.

Partijen

Wie zijn we?
Wij zijn SYS. De naam van onze besloten vennootschap is SYS Platform. Ingeschreven onder nummer 78413273 bij de Kamer van Koophandel.

Wie ben jij?
Jij bent of wordt klant bij ons.

Klant worden van het SYS Platform

Hoe kan je klant worden bij ons?
Je kunt met het SYS Platform starten door je aan te melden via onze website. Fysieke producten of trainingen kun je ook via de website direct bestellen.

Voor hoe lang word ik klant bij jullie?
Wanneer je start met het SYS Platform ga je een abonnement aan. Dit abonnement wordt aangegaan voor 1 kwartaal, tenzij we vooraf anders schriftelijk overeen zijn gekomen. Dit abonnement wordt vervolgens continu stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als de initiële looptijd, tenzij anders overeengekomen. Koop je een fysiek product of een training bij ons? Dan is deze bepaling niet van toepassing.

Mag ik alles op mijn SYS website plaatsen?
Je begrijpt dat je ons platform alleen voor legale doeleinden die tevens niet strijdig zijn met de openbare orde en goede zeden mag gebruiken.

Financiën

Wanneer factureren jullie?
De betaling en facturatie loopt altijd vooraf (ook voor fysieke producten, trainingen of projecten). Maak je gebruik van het SYS Platform? Dan worden de  licentie- en gebruikskosten vooraf voor de daaropvolgende periode gefactureerd.

Wat kost het om een klant bij jullie te zijn?
Wanneer je gebruik maakt van het platform, betaal je hier licentie- en gebruikskosten voor. Hieronder verstaan wij het updaten van de website-software, het verstrekken van de standaard functionaliteiten, het maken van back-ups, het verzorgen van de hosting en e-mails en het beveiligen van de website.

Wat gebeurt er als ik een keer niet op tijd betaal?
Je krijgt in dat geval een herinnering waarin we je veertien dagen geven alsnog te betalen zonder bijkomende kosten. Je kunt het beste dan contact met ons opnemen om te zoeken naar een oplossing.

Blijft je betaling uit in deze termijn en is er geen regeling getroffen? Dan zijn we genoodzaakt de factuur door te zetten naar een incassobureau. Deze rekenen incassokosten en de wettelijke rente aan je door. Alle kosten die voortvloeien uit het uit handen geven van de vordering zijn ook voor jouw rekening.

Ook heeft SYS het recht je website en / of e-mailadressen te blokkeren, als na veertien dagen de betaling nog niet is voldaan. SYS is in dat geval op geen enkele manier een vergoeding van kosten of schade verschuldigd aan je.

Beperking aansprakelijkheid
Helaas kan het altijd gebeuren dat er iets fout gaat. In het geval dat deze schade verwijtbaar te wijten is aan SYS, dan wordt de schadevergoeding gemaximeerd op de betaalde licentie- en gebruikskosten van twee maanden. Bij ernstig verwijtbaar handelen van SYS dan wordt de schadevergoeding gemaximeerd op de betaalde licentie- en gebruikskosten van twaalf maanden. De aansprakelijkheid voor fysieke producten en trainingen wordt volledig uitgesloten.

Kunnen de prijzen van jullie diensten worden aangepast?
Het kan voorkomen dat SYS haar prijzen aanpast. Als we dit van plan zijn laten we je dit minstens dertig dagen voordat de verhoging voor jou ingaat weten. Ben je het niet eens met deze verhoging? Dan mag je de overeenkomst opzeggen per de datum waarop de verhoging ingaat. SYS is in dat geval op geen enkele manier een vergoeding van kosten of schade verschuldigd aan je. Het betaalde abonnementsgeld zal binnen een redelijke termijn naar rato worden terugbetaald.

Stel ik zeg tijdens de niet-goed-geld-terug / proefperiode het pakket op. Wanneer krijg ik mijn geld terug?
Je ontvangt uiterlijk binnen 30 dagen na opzeggen het betaalde bedrag minus administratiekosten terug. In geval van projecten worden reeds gemaakte uren in rekening gebracht.

Beschikbaarheid van de diensten

Zijn jullie diensten altijd bereikbaar?
We doen ons best de services continu ter beschikking te stellen, maar we kunnen helaas niet garanderen dat de services altijd beschikbaar zijn. Om deze reden kunnen we helaas niet iedereen aannemen als klant bij SYS Platform. Bijvoorbeeld wanneer je website altijd online moet staan omdat dit anders een verhoogd risico met zich meebrengt. Daarmee bedoelen we dat een mogelijke verstoring in onze dienstverlening kan leiden tot bijvoorbeeld letsel, dood, milieuschade of het verlies van (persoons-)gegevens.

Twijfel je over jouw website hieronder valt? Neem dan even contact met ons op voor het plaatsen van je bestelling. Als je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden geef je aan dat jouw website geen verhoogd risico met zich meebrengt. Deze bepaling is niet van toepassing als je een fysiek product bij ons koopt.

Wat mag SYS doen bij misbruik of overlast?
Bij misbruik of overlast is het SYS toegestaan de website en / of e-mailadressen (tijdelijk) te blokkeren en / of offline te halen. SYS is in dat geval op geen enkele manier een vergoeding van kosten of schade verschuldigd aan je.

Hoe vaak maken jullie back-ups?
Wij proberen iedere dag een back-up te maken en deze op een andere server in Nederland op te slaan.

Kunnen jullie een back-up voor mij terugplaatsen?
Back-ups kunnen worden teruggezet, mits deze beschikbaar zijn en als je niet in strijd met de algemene voorwaarden hebt gehandeld. Deze zetten we één keer per jaar kosteloos voor je terug. Raak je door het terugzetten van de back-up data kwijt, dan is SYS is in dat geval op geen enkele manier een vergoeding van kosten of schade verschuldigd aan je. Het kan namelijk zijn dat de back-up is gemaakt voordat bijvoorbeeld bepaalde wijzigingen zijn doorgevoerd of bepaalde berichten zijn ontvangen. Hebben we dit jaar al een keer een back-up voor je teruggeplaatst, dan kunnen we een bedrag bij je in rekening brengen voor het proberen terug te zetten van een andere back-up.

Is jullie onbeperkte support ook echt onbeperkt?
De support die we aanbieden is onbeperkt mits er niet onredelijk veel gebruik van wordt gemaakt (‘fair use policy’). Onder support valt het beantwoorden van vragen over de standaard functionaliteiten van onze pakketten en diensten en geldt alleen voor de vragen die je via ons platform of e-mail indient. Indien je de website aan ons wilt uitbesteden, hebben we hier een aparte service voor.

Je bent klant bij SYS en SYS stopt binnenkort met het aanbieden van een of meer diensten. Wanneer kan dat?
Het kan voorkomen dat SYS stopt met het aanbieden van een of meer diensten. Als dit het geval is laten we je dit minimaal zestig dagen van te voren weten en bieden we je, wanneer dat mogelijk is, de mogelijkheid over te stappen naar een andere dienst bij SYS. Maak je hier geen gebruik van dan beëindigen we de overkomst per de aangegeven datum. SYS is in geen geval een vergoeding van kosten of schade verschuldigd aan je

Projecten en uitbesteedserivce

Kan ik mijn website of kleine weinigen uitbesteden aan SYS?
Ja zeker. Je kunt website gerelateerde taken uitbesteden aan SYS. Je ontvangt vooraf een vaste prijsopgave, zodat je precies weet waar je aan toe bent. Dit is een all-in prijs voor het hele project (inclusief communicatie en één revisieronde). Nadat de prijsopgave akkoord is en voldaan is, starten we met het uitvoeren van de opdracht.

Indien er geen vaste prijs vooraf kan worden gegeven, zal er 20 euro per kwartier achteraf in rekening worden gebracht. Deze uren worden aan het eind van de maand gefactureerd. 

Live-dagen

Wat als ik toch niet kan komen naar een live-dag?
Ben je aangemeld voor een live-dag, maar kun je die dag toch niet komen? Graag horen we dit zo spoedig mogelijk in verband met de planning. Indien je een maand van te voren afzegt krijg je het volledige bedrag retour. Tot twee weken van te voren wordt 50 procent in rekening gebracht. Na twee weken voor aanvang is het niet meer mogelijk om af te zeggen.

Intellectuele eigendomsrechten

Van wie is de website het eigendom?
De inhoud (zoals pagina’s blogartikelen, afbeeldingen, etc) van de website is van jou. Wanneer je het abonnement van SYS opzegt krijg je deze inhoud mee. Deze kun je vervolgens bij een andere website-/hosting-partner online zetten.

Op de vormgeving en de functionaliteiten van je website rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten blijven in handen van SYS of de respectievelijke eigenaren van de rechten. Deze rechten worden niet overgedragen aan klanten. Wanneer je opzegt verlies je SYS-functionaliteiten zoals de ingebouwde support en de het importeren van Resultaat Pagina’s.

Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van mijn website?
Dat ben jij. Je moet opletten dat je alleen materiaal op je website plaatst of laat plaatsen waarvoor jij toestemming hebt gekregen. Je begrijpt dat jij hier verantwoordelijk voor bent en dat SYS niet hoeft te controleren of jij deze toestemming hebt gekregen.

Beëindigen van de overeenkomsten

Je bent klant bij SYS en wilt het lidmaatschap voor het Platform opzeggen. Hoe doe je dat?
Je kunt je pakket opzeggen via ons klantenpanel. Zodra je pakket is opgezegd en verlopen kun je geen gebruik meer maken van de website en de door ons aangeboden trainingen en overige diensten.

Wie is voor het het eventueel overzetten van de inhoud na opzegging?
Je bent zelf verantwoordelijk voor het overzetten van je gegevens na opzegging. Tot de opzegdatum spant SYS zich in de diensten ter beschikking te stellen, tenzij je hebt gehandeld in strijd met de algemene voorwaarden. Daarna worden je gegevens onherroepelijk verwijderd.

Per wanneer kan ik de overeenkomst opzeggen?
Je kunt de overeenkomst per het einde van de contractduur opzeggen. De opzegging kun je tot 15 dagen voor het einde van de contractduur via het klantenpaneel aanvragen.

Ik heb een fysiek product bij jullie gekocht. Hoe kan ik dit retourneren?
Heb je een fysiek product gekocht dan kan je deze retourneren. Neem vooraf contact met ons op om het terugsturen te regelen. Let erop dat je je product binnen 14 dagen terugstuurt. De kosten voor het terugsturen moeten door jou worden gedragen. Gepersonaliseerde producten kunnen helaas niet worden teruggestuurd.

Ik heb een training bij jullie gekocht. Hoe kan ik deze overeenkomst opzeggen?
De aankoop van een training kan je helaas niet annuleren. Mocht de training door technische omstandigheden niet meer worden aangeboden dan mogen wij de training annuleren. In dat geval krijg je het voor deze training betaalde bedrag terug.

Privacy

Hoe gaat SYS om met privacy?
Je persoonsgegevens worden in overeenstemming met het op onze website gepubliceerde privacy reglement verwerkt. Je stemt bij het aangaan van deze overeenkomst in met de verwerking van je persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verzamelde persoonsgegevens op mijn website?
Dat ben je zelf. Bedenk je dat je hierbij altijd moet voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Geschillen

Je bent of was klant bij ons en je bent het niet met ons eens. Wat kun je nu doen?
Omdat wij in Nederland zijn gevestigd is alleen het Nederlandse recht van toepassing op de overeenkomsten die we sluiten. Als je een zakelijke klant bent is alleen de rechter in Den Haag bevoegd in eerste instantie kennis te nemen van het geschil. Het is ons vrij een geschil aan een andere bevoegde rechter voor te leggen.

Wat laatste zaken

Kunnen deze algemene voorwaarden worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat SYS deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigt. Mocht je het niet eens zijn met deze wijzigingen is het toegestaan de overeenkomst op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. SYS is in dat geval op geen enkele manier een vergoeding van kosten of schade verschuldigd aan je. Het betaalde abonnementsgeld zal binnen een redelijke termijn naar rato worden terugbetaald.

Download de algemene voorwaarden via deze link. De laatste inhoudelijke wijziging van deze voorwaarden was op 01-07-2020.